Sadje izbrane kakovosti

Foto: Dominstil.si

Certifikat izbrana kakovost, ki je bil doslej na voljo za mleko in mlečne izdelke ter perutninsko in goveje meso, je odslej na voljo tudi sadjarjem. Kmetijsko ministrstvo je ta teden potrdilo specifikacijo za vse vrste sadja in lupinarje, zdaj se lahko pridelovalci in predelovalci sadja prijavijo v postopek certificiranja.

Zaščitni znak izbrana kakovost bo v prvi vrsti nosilo sadje iz Slovenije, izpolniti pa mora še mnogo drugih pogojev. Vsebovati mora optimalno stopnjo suhe snovi; lupinarji, kot so lešnik, oreh ali kostanj, pa določeno vsebnost vlage.

Transport sadja od pridelovalca ali predelovalca do kupca na lokalnem trgu je dovoljen v obsegu največ 250 km zračne razdalje od geometričnega središča Slovenije, pojasnjujejo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Raba fitofarmacevtskih sredstev pa je omejena na tista, ki so registrirana v Sloveniji in se uporabljajo pri integrirani oziroma ekološki pridelavi.

Posebne določbe veljajo tudi za spravilo sadja. Jabolka se poberejo skladno s priporočili strokovne službe glede napovedi zrelosti. To je ključni element za okusnost in kakovost jabolk pri prodaji. Pri skladiščenju pa morajo biti sadje in izdelki iz sadja jasno označeni z oznako izbrana kakovost in ločeno od ostalega blaga.

Izbrana kakovost je sicer nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Certificiranje opravljajo Bureau veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor. Pridobitev certifikata pa pomeni, da proizvodi izpolnjujejo vse zahteve iz specifikacije. Vsi proizvajalci, ki so že prejeli certifikate, so objavljeni na spletnih straneh ministrstva.